Byggservice

Vi har mångårig erfarenhet av byggservice. Kontor, industrilokaler, bostäder och skolor är exempel på lokaler som vi har byggt genom åren. Vi utför nyproduktion, om- och tillbyggnader och gör lokalanpassningar allt efter beställarens önskemål.


Kvalitet & miljö

Det är Emvix mål att genomföra alla projekt på ett sådant sätt, att det uppfyller kundens krav, behov och förväntningar innan, under och efter att projektet är slutfört.

Våra kunder ska fortlöpande få information om projektets framskridande och kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att objektet i övrigt är felfritt vid övertagandet.

På Emvix strävar vi efter att ha högsta kvalitet på det vi bygger

Samtidigt ta hänsyn till den inre och yttre miljön i våra aktiviteter. Vi strävar efter att, i den mån det är möjligt, ta hänsyn till miljön i våra aktiviteter. Med andra ord ha ett kretsloppstänkande i det vi gör. Den miljöpåverkan som verksamheten har, styrs dock till stor del av våra kunders önskningar och val.

018-34 77 90
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86aW5mb0BlbXZpeC5zZSI+aW5mb0BlbXZpeC5zZTwvYT4=