Grundförstärkning och källarrenovering, Fålhagen Uppsala

Grundförstärkningar och källarrenoveringar har utförts i nio stycken flerfamiljshus i Fålhagen i Uppsala. HSB Uppsala har varit beställare. Denna totalentreprenad innefattade grundförstärkning genom pågjutning av befintliga väggar. Flertalet golv har bilats upp och gjutits om och samtliga vägg-, golv- och takytor har målats. Källarna har försetts med nya inner- och ytterdörrar och nya lägenhetsförråd har monterats.

018-34 77 90
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIiBocmVmPSJtYWlsdG86aW5mb0BlbXZpeC5zZSI+aW5mb0BlbXZpeC5zZTwvYT4=